KURUMSAL


 • Betonarme ve ahşap kontrüksiyonlu inşaat faaliyetlerinin tasarımı, üretimi, satışı ve pazarlamasında, teknoloji uygulamasında ve doğru malzeme kullanımında kalite ve garanti kalibrasyonları onaylanmış, inşaatlarımızın tüm evrelerinde sisteme bağlı kalınarak ve her yıl düşünülen hedeflerimiz doğrultusunda doğru yapılmasını sağlamak ve üretmek,
 • Sektörüne uygun ulusal ve uluslar arası standartlara / mevzuatlara, İş sağlığı ve güvenliği ve çevre mevzuatlarına uymak,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Şartları, ISO 14001 Çevre Yönetim Şartları ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Şartlarına uygun çalışmak
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, cevap vermek ve karşılamak,
 • Satış sürecinde taahhüt edilen zamanda evleri mutlak teslim etmek,
 • Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,
 • Şirket, proje ve tüm departmanlarda çalışanların memnuniyetini sağlamak,
 • Tüm üretim, montaj ve hizmet aşamalarımızda çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevresel performansımızın sürekli geliştirilmesini sağlamak,
 • Çevre ve İSG risk değerlendirmelerini kontrol altına almak ve riskleri minimize etmek,
 • Minimum kaza ile çalışmalarını sürdürmek,
 • Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi, çevre bilincinin arttırılması ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için eğitimler düzenlemek,
 • Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine tüm personelin katılımı sağlanarak, etkinliğinin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi firmamızın ana politikasıdır.
 • SARAL İnşaat Grubu bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını, sürekli gözden geçirilip hedefleri belirleme de bir çerçeve oluşturacağını taahhüt eder.